Welkom bij EHBO vereniging Mierlo

ANBI

Wij zijn een ANBI !
De Belastingdienst erkent ons als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Uw gift mag bij uw belastingaangifte als aftrekpost worden opgevoerd. 

Onze status is te controleren op deze link

Wij zijn erkentelijk voor iedere gift op rekening:
NL87RABO0134102347 t.n.v. E.H.B.O. Mierlo.

 

Algemene informatie over onze vereniging

Naam: EHBO Vereniging Mierlo

KVK Nr: 40235482

RSIN Nr: 808447270

Bezoek adres: Sneeuwuil 14, 5731 XH Mierlo

Post adres: Postbus 31, 5730 AA Mierlo

Voor een overzicht van ons bestuur klikt u op deze link

Voor onze normen en waarden klikt u op deze link

Voor ons huishoudelijk regelment klikt u op deze link

Onze statuten staan hier

Beloningsbeleid:
Bestuurders mogen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.
Ook mogen ze vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.

Voor ons jaarverslag klikt u op deze link

Voor ons financieel verslag klikt u op deze link