Welkom bij EHBO vereniging Mierlo

Namen Bestuur

Voorzitter Dhr. Roger Bosch Sneeuwuil 14,
5731 XH Mierlo
06-10693915
voorzitter@
ehbo-mierlo.nl
Secretaris vacaturel vacature 06-10693915
secretariaat@
ehbo-mierlo.nl
Penningmeester
 
vacature vacature 06-10693915
penningmeester@
ehbo-mierlo.nl

Planning hulpverlening

vacature vacature 06-10693915
hulpverlening@
ehbo-mierlo.nl
Vertrouwens-
persoon
Renée Hoekman burgemeester van Lokvenstraat 131
5731 LT, Mierlo
06-55745729
hoekman@
onsmail.nl
Vertrouwens-
persoon
vacature vacature -


Email het bestuur