Welkom bij EHBO vereniging Mierlo

Waarom

Geachte heer, mevrouw,

U toont uw belangstelling voor onze vereniging of voor de EHBO in het algemeen. Waarvoor onze hartelijk dank.

Waarom EHBO?

Een ongeluk zit in een klein hoekje; er gaat geen dag voorbij of krant en TV tonen verfrommelde auto's en ambulances met gillende sirenes. Geen wonder dat we bij het woord "ongeluk" meteen aan bloed en ellende denken! Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens het spelen. Een verbrande vinger, een schaafplek, een verstuikte enkel: niets griezeligs of bloederigs; iedereen kan helpen, als hij maar weet wat hij doen moet. Of  iemand verslikt zich, of krijgt een hartaanval: geen bloed te zien, maar als hij niet snel geholpen wordt kan hij gewoon dood gaan....

Als hij maar weet wat hij doen moet ...

Ruim 300.000 mensen in Nederland zijn in het bezit van het enige van staatswege erkende eenheidsdiploma EHBO. Zij hebben een cursus gevolgd en examen gedaan; zij volgen jaarlijks bijscholingslessen en houden zo hun diploma geldig en hun kennis en vaardigheden op peil.

Zij weten wat ze doen moeten

Zij kunnen er voor zorgen dat snel deskundige hulp wordt ingeroepen en dat erger wordt voorkomen; zij kunnen maken dat een slachtoffer van een ongeval zich niet zo vreselijk eenzaam en hulpeloos voelt; zij kunnen desnoods levens redden.

Goed dat er een EHBO'er in de buurt was

Als u er zeker van wilt zijn dat er een EHBO'er in de buurt is als er wat gebeurd, dan zou u zelf een cursus kunnen volgen.

De EHBO-cursus

In minstens 10 lessen van 2,5 uren leert u wat u moet doen, maar wat u vooral moet laten. U leert wat u moet doen als iemand bewusteloos is, niet meer kan ademen of een hevige bloeding heeft. U leert hulp te verlenen aan mensen met brandwonden of botbreuken en u leert reanimeren. De cursus wordt gegeven door een artsdocent en een kaderinstructeur. De leerstof staat in het bekende Oranje Kruis Boekje. De nadruk ligt op de praktijk, maar er wordt ook aandacht geschonken aan de theorie en aan kennis van het menselijk lichaam. Om het oefenen zo realistisch mogelijk te maken worden Lotusslachtoffers ingezet.

Ook voor bedrijven is een EHBO-cursus interessant, en niet alleen maar omdat het moet van de Arbo-wet.

Het EHBO-examen

De cursus wordt afgesloten door een examen. Om hieraan deel te kunnen nemen moet u tenminste 16 jaar oud zijn. Het examen wordt afgenomen door een examenteam, bestaande uit een arts, een kaderinstructeur en een Lotusslachtoffer. Het omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte, waarin u kunt laten zien dat u de vereiste kennis en vaardigheden beheerst.

Het eenheidsdiploma EHBO

Het eenheidsdiploma is twee jaren geldig. Uw diploma kan telkens voor twee jaren worden verlengd; voorwaarde is wel dat u minstens 7 vervolglessen per jaar heeft gevolgd; ook deze vervolglessen worden door ons verzorgd.

De aantekeningen

Veel EHBO'ers raken zo geinteresseerd dat ze meer willen weten. Voor hen bestaat de mogelijkheid om via aparte cursussen zich verder te bekwamen. Er is een aantekening Verbandleer, EHBO bij Sport, de Kader- en Lotusaantekening; deze beide laatste aantekeningen geven bevoegdheid om op te treden als kaderinstructeur resp. Lotusslachtoffer.

 

28-Dec-2013