Welkom bij EHBO vereniging Mierlo

Normen en Waarden

Visie:
Het uitdragen van competente en verantwoorde EHBO en een verbreding / optimalisering van de hulpverlening.

Missie:
Uit de visie volgt de missie die zegt dat EHBO vereniging Mierlo EHBO lessen en oefeningen wil geven op een hoogwaardige vernieuwende manier, daarnaast wil EHBO Mierlo de EHBO lessen dichter bij de praktijk brengen door dit te combineren met het posten op de diverse evenementen. Als uitbreiding hierop willen wij meerdere vormen van EHBO gaan aanbieden, door verschillende modules te geven.
 
Normen:
Het bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde lichamelijke eerste hulp.(Artikel 2, Lid 1, statuten)
 
Waarden:
Als gedreven leden samen werken, samen oplossingen zoeken en samen plezier hebben.