Welkom bij EHBO vereniging Mierlo

Verzekeringen

Eerstehulpverleners verzekerd
tegen aansprakelijkheid


Met ingang van 1 oktober 2004 zijn alle houders van een geldig Diploma Eerste Hulp/EHBO-diploma zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners rugdekking te geven. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat de eerstehulpverleners als het nodig is zonder angst hun werk kunnen doen.

Veel EHBO?ers voelen zich onzeker wanneer ze onverwacht hulp moeten verlenen. Wat gebeurt er als ze iets fout doen? Kunnen ze dan een enorme schadeclaim verwachten? In Nederland valt het gelukkig wat dat betreft erg mee, maar een hulpverlener kan aansprakelijk worden gesteld voor door hem aangerichte schade: een kapotte bril, een verdwenen horloge of lichamelijke schade als gevolg van zijn handelen. Tot nu toe was slechts een deel van de gediplomeerden daar voor verzekerd: leden van EHBO-verenigingen en bedrijfshulpverleners voor zover zij binnen werktijd hulp verlenen.

De nieuwe verzekering, die is afgesloten bij Van Lanschot Assuranti?n, is gekoppeld aan alle geldige EHBO diploma?s en Diploma?s Eerste Hulp en vrijwaart de houder van aansprakelijkheid voor zaak- en personenschade in relatie tot incidentele eerstehulpverlening. Ruim 300.000 mensen zijn in het bezit van een Diploma Eerste Hulp.

De Stichting Koninklijke Nationale Organisatie voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken ?Het Oranje Kruis? ontwikkelt leerstof voor eerstehulpverleners en instructeurs, bewaakt de kwaliteit, de examinering en de geldigheid van het Diploma Eerste Hulp* en de verschillende certificaten.

* tot 1 augustus 2003 genaamd: het EHBO-diploma.

 

 
Bron: www.ehbo.nl

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Het Oranje Kruis (Annet de Voogd, 070 - 338 32 33 ( communicatie@ehbo.nl) of met Joost van Linge, directeur, 06 53 715 055.

Klik hier voor de Aansprakelijkheidsverzekering van Het Oranje Kruis >>