Welkom bij EHBO vereniging Mierlo

Agenda

Alle lesavonden beginnen om 20.00 uur en worden gehouden bij Saasen opleidingen

Bijenkorf 17 te Mierlo.

Oefenavond Les E

Lichte onderkoeling
Oververhitting
Hittekramp
Hitte-uitputting of hittestuwing
Hitteberoerte
Bevriezingswonden
Brandwonden


Jaarvergadering

Jaarvergadering


Oefenavond Les F

Kinderziekten
Ziekteklachten en kinderziekten
Koorts, Hoofdpijn, buikpijn
Misselijkheid, braken, diarree
Uitdroging
Bloedneus
Gebitsletsels
meerdere EHBO’ers meerdere Slachtoffers


Praktijkavond Les D, E en F

Let OP!! de les is van 19:30 tot 22:30 dus in totaal 3 uren.
Praktijk voor Les D, E en F.
Theorie via e-learning(verplicht)